Новини. Події

13.07.2024
Скільки викидів вже потрапило в повітря через війну?
Згідно з даними, які нещодавно оприлюднило Міністерство довкілля і захисту ресурсів у атмосферу потрапило ...

Детальніше...

21.06.2024
Як впливає війна на річку Дністер?
Центр екологічної інформації Гончарівки неодноразово розповідав користувачам бібліотеки, в якому стані ...

Детальніше...

31.05.2024
Ще один нацпарк зазнав збитків через війну
Центр екологічної інформації Гончарівки неоднаразово розповідав про стан справ у заповідниках та природних ...

Детальніше...

Всі новини


Випадкове фотоВсі новини

Скребець В.О., Шлімакова І.І. Екологічна психологія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014.

03.09.2015

 Підручник вперше в Україні презентує сучасні наукові знання нової прикладної галузі психології – екологічної психології. Розкриваються методологічні основи, базові поняття, феноменологія і зміст, форми прояву екопсихологічних явищ у теоретичному плані, обговорюються основні положення в організації практичних і семінарських занять у вищій школі та науково-дослідницькій роботі студентів. Відповідно з цим підручник структурований: теоретичні основи екологічної психології, екопсихологічний практикум, екопсихологічний діагностичний інструментарій.

Ознайомившись, отримаєте відповіді на питання, що таке «екологічна психологія» та «екологічна свідомість». Також розглядається середовище як категорія екологічної психології, пояснюються особливі природничо-культурологічні та соцієтальні складові екологічної психології українців.

Якщо врахувати, що кожна тема з основ екологічної психології закінчується тестовим блоком перевірки засвоєних знань, а частина екопсихологічного практикуму ретельно задає аудиторну, поза аудиторну самостійну роботу студента з навчальним матеріалом, то підручник у цілому можна використовувати як у навчальному процесі денної форми, так і в індивідуальному, екстернатному чи дистанційному навчанні.
Підручник орієнтований на студентів вищих навчальних закладів психологічних і непсихологічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться проблемами екологічної психології.
Екологічний календар